Βρέθηκαν 43 εγγραφές, εμφανίζονται από 31 έως 40.Πρώτη 12345 Τελευταία
04-03-2008
Ενημερωτική εκδήλωση στο νομό Πιερίας για τις παρεμβάσεις του ΕΠ «Μακεδονία-Θράκη 2007-2013» στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Πραγματοποιήθηκε στην Κατερίνη εκδήλωση ενημέρωσης για τις δράσεις της περιόδου 2007-2013 στην Κεντρική Μακεδονία, για τα αποτελέσματα του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας στο νομό Πιερίας, καθώς και για τις διαδικασίες κλεισίματος των έργων της περιόδου 2000-2006.

28-02-2008
Ενημερωτική εκδήλωση στο νομό Ημαθίας για τις παρεμβάσεις του ΕΠ «Μακεδονία-Θράκη 2007-2013» στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Πραγματοποιήθηκε στη Βέροια εκδήλωση ενημέρωσης για τις δράσεις της περιόδου 2007-2013 στην Κεντρική Μακεδονία, για τα αποτελέσματα του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας στο νομό Ημαθίας, καθώς και για τις διαδικασίες κλεισίματος των έργων της περιόδου 2000-2006.

20-02-2008
Συνεδρίασε για πρώτη φορά η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ «Μακεδονία-Θράκη 2007-2013»

Συνεδρίασε σήμερα για 1η φορά η Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μακεδονία-Θράκη 2007-2013» στην Καστοριά. Διατίθεται το σχετικό υλικό και οι «Αποφάσεις – Συμπεράσματα» της συνεδρίασης.

18-02-2008
1η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ «Μακεδονία-Θράκη 2007-2013»

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μακεδονία-Θράκη 2007-2013», θα συνέλθει σε 1η συνεδρίαση στην Καστοριά, στις 20/02/2008.

13-11-2007
Εγκρίθηκε το Πρόγραμμα για την περίοδο 2007-2013

Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας - Θράκης, στο πλαίσιο του στόχου σύγκλισης στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.

06-09-2007
Έγκριση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013

Εκδόθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση με την οποία εγκρίνεται η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας-Θράκης 2007-2013.

07-06-2007
Δημοσιοποίηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να ενημερωθούν και να διατυπώσουν τεκμηριωμένες απόψεις και προτάσεις σχετικά με τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη νέα Προγραμματική Περίοδο.

24-10-2006
146 εκατομμύρια ευρώ στην Ανώτατη Παιδεία

Σύσκεψη εργασίας με αντικείμενο την επίσπευση των έργων των ΑΕΙ και ΑΤΕΙ της Κεντρικής Μακεδονίας, που γίνονται στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ και την ενημέρωση σχετικά με τη νέα Προγραμματική Περίοδο, πραγματοποιήθηκε σήμερα στην αίθουσα συσκέψεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

27-07-2006
Προτάσεις που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της διαβούλευσης για το Σχέδιο Προγράμματος

Στο πλαίσιο ανοικτής διαβούλευσης για την κατάρτιση του 1ου Σχεδίου Προγράμματος για την νέα προγραμματική περίοδο, κατατέθηκαν προτάσεις από κοινωνικούς και οικονομικούς εταίρους, καθώς και από εμπλεκόμενους φορείς γενικότερα.

10-07-2006
2η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης συζητήθηκε και εγκρίθηκε η Αναπτυξιακή Στρατηγική της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ έγινε ενημέρωση για την 3η Εγκύκλιο του ΥΠΟΙΟ σχετικά με την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της νέας Προγραμματικής Περιόδου αλλά και για τα Πρότυπα Καινοτόμα Σχέδια Ανάπτυξης μέσω συνολικών επιχορηγήσεων.

Βρέθηκαν 43 εγγραφές, εμφανίζονται από 31 έως 40.Πρώτη 12345 Τελευταία