Βρέθηκαν 43 εγγραφές, εμφανίζονται από 41 έως 43.Πρώτη 12345 Επόμενη Τελευταία
04-07-2006
Ευρεία διαβούλευση για την κατάρτιση του Προγράμματος της Περιόδου 2007-2013 για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Γεώργιος Τσιότρας, καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, κοινωνικούς και οικονομικούς εταίρους να καταθέσουν τις απόψεις τους επί του Σχεδίου Προγράμματος που θα υποβληθεί στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, μέχρι τις 20 Ιουλίου 2006

03-05-2006
Εγκρίθηκε η σκοπιμότητα εκπόνησης τεχνικών μελετών από το Περιφερειακό Συμβούλιο

Η ημερήσια διάταξη της πρώτης συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας για το 2006 περιλάμβανε την ενημέρωση για τις διαδικασίες σχεδιασμού της 4ης προγραμματικής περιόδου, καθώς και την έγκριση σκοπιμότητας τεχνικών μελετών ωρίμανσης έργων υποδομής στους τομείς οδικών μεταφορών και περιβάλλοντος.

11-06-2005
Συμπεράσματα Αναπτυξιακού Συνεδρίου Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στις 10 & 11 Ιουνίου στη Θεσσαλονίκη

Με το διήμερο Αναπτυξιακό Συνέδριο που ολοκληρώθηκε σήμερα, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας άνοιξε και τυπικά το διάλογο και τη δημόσια διαβούλευση στην περιοχή, εν όψει του Δ’ ΚΠΣ.

Βρέθηκαν 43 εγγραφές, εμφανίζονται από 41 έως 43.Πρώτη 12345 Επόμενη Τελευταία