Διοργάνωση της 1ης Αναπτυξιακής Ημερίδας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το Σχεδιασμό της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 ( 11/04/2013 )

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας διοργανώνει την 1η Αναπτυξιακή Ημερίδα για το Σχεδιασμό της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, την Παρασκευή 19 Απριλίου 2013 στη Θεσσαλονίκη, στο ξενοδοχείο Μακεδονία Παλλάς.


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα και τους συμμετέχοντες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στα παρακάτω διαθέσιμα αρχεία.


Επιστροφή

Σχετικά αρχεία - Έγγραφα
gif icon Πρόσκληση ( pdf 117 KB)
gif icon Πίνακας Αποδεκτών Πρόσκλησης ( pdf 104 KB)
gif icon Πρόγραμμα Αναπτυξιακής Ημερίδας ( pdf 162 KB)
Σχετικά αρχεία - Ενημερωτικό υλικό
gif icon 1η Εγκύκλιος Σχεδιασμού και Κατάρτισης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιόδου 2014-2020 ( pdf 414 KB)
gif icon 2η Εγκύκλιος Σχεδιασμού και Κατάρτισης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιόδου 2014-2020 ( pdf 655 KB)
gif icon Θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την ανάπτυξη συμφωνίας εταιρικής σχέσης και Προγραμμάτων στην Ελλάδα για την περίοδο 2014-2020 (position paper) ( pdf 595 KB)