Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 ( 18/12/2014 )

Σε συνέχεια ευρείας και μακράς διαβούλευσης με τους κοινωνικούς και οικονομικούς εταίρους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και με την Κοινωνία των Πολιτών, καθώς και με τους φορείς χάραξης πολιτικής / Υπουργεία ώστε να εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή συνέργεια και ο συντονισμός των δράσεων, καταρτίσθηκε, υποβλήθηκε και εγκρίθηκε από την υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020, στις 18 Δεκεμβρίου 2014.

Το πλήρες κείμενο του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 είναι διαθέσιμο παρακάτω.


Επιστροφή

Σχετικά αρχεία - Συνημμένα
gif icon ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 ( pdf 1995 KB)