Ενημερωτική εκστρατεία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για τα αποτελέσματα και τις ωφέλειες από την ολοκλήρωση του ΕΣΠΑ 2007-2013 ( 27/11/2015 )

Σειρά εκδηλώσεων με θέμα «Ολοκλήρωση των έργων ΕΣΠΑ. Αποτελέσματα και ωφέλειες» διοργανώθηκαν σε όλες τις πρωτεύουσες των Περιφερειακών Ενοτήτων, από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Στόχος των εκδηλώσεων ήταν η ενημέρωση για τα αποτελέσματα και τις ωφέλειες που προκύπτουν τόσο στις Περιφερειακές Ενότητες, όσο σε όλη την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, από την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων που χρηματοδοτήθηκαν από το ΕΣΠΑ, μέσα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας – Θράκης 2007 – 2013 και συγχρηματοδοτήθηκαν από τα Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το πρόγραμμα περιέλαβε τις εξής εκδηλώσεις:


  • Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2015, Π.Ε. Κιλκίς
  • Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2015, Π.Ε. Πιερίας
  • Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2015,Π.Ε. Χαλκιδικής
  • Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2015, Π.Ε. Πέλλας
  • Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2015, Π.Ε. Σερρών
  • Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2015, Π.Ε. Ημαθίας.

Η ενημερωτική εκστρατεία κορυφώνεται με την διοργάνωση εκδήλωσης στη Θεσσαλονίκη, την Τετάρτη 2/12/2015 και ώρα 11:30 πμ στην Αποθήκη Γ του Λιμανιού ΟΛΘ, η οποία αποτελεί και την εναρκτήρια ενημερωτική δραστηριότητα για το ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020.


Η εκδήλωση είναι ανοιχτή για το κοινό.

Επιστροφή