Ενταγμένες πράξεις
Πρόγραμμα
Κωδικός Προτεραιότητας
Κατηγορία πράξης
Κατάσταση
Νομός
Δικαιούχος
 
Βρέθηκαν 536 εγγραφές, εμφανίζονται από 11 έως 20.Πρώτη 12345678 Τελευταία
Τίτλος Προϋπολογισμός
Δίκτυο αποχέτευσης και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων στην ΤΚ Αγίου Βασιλείου Δήμου Λαγκαδά 2.932.520
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Ε.Δ.Α. Π.Κ.Μ. 230.000
Αποκατάσταση χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων (Χ.Α.Δ.Α) Δ.Κ. Αδένδρου 506.059
Ανέγερση Κέντρου Υγείας Αγίου Όρους στις Καρυές 3.476.943
Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (Χ.Α.Δ.Α.) Δ.Κ. Σημάντρων και Δ.Κ. Ν. Τρίγλιας 515.000
Κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Δήμου Αλεξάνδρειας και προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού μεταφοράς απορριμμάτων 916.896
Αποστράγγιση και περιμετρική ενίσχυση θεμελίωσης Ιερού Ναού του Πρωτάτου 843.705
Προμήθεια κινητού μηχανολογικού εξοπλισμού αντιρρυπαντικής τεχνολογίας για τον εκσυγχρονισμό του στόλου των οχημάτων καθαριότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης 12.535.145
Αντικατάσταση τεσσάρων ρυπογόνων απορριμματοφόρων οχημάτων του Δήμου Καλαμαριάς με τέσσερα νέα απορριμματοφόρα οχήματα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας 555.960
Προμήθεια εξοπλισμού για την αντικατάσταση παλαιών και ιδιαιτέρα ρυπογόνων οχημάτων του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη 673.350
Βρέθηκαν 536 εγγραφές, εμφανίζονται από 11 έως 20.Πρώτη 12345678 Τελευταία