Ενταγμένες πράξεις
Πρόγραμμα
Κωδικός Προτεραιότητας
Κατηγορία πράξης
Κατάσταση
Νομός
Δικαιούχος
 
Βρέθηκαν 536 εγγραφές, εμφανίζονται από 11 έως 20.Πρώτη 12345678 Τελευταία
Τίτλος Προϋπολογισμός
Παρεμβάσεις - βελτιώσεις της γαστρεντερολογικής πτέρυγας του Γ.Ν. Θεσσαλονίκης " Γ. Παπανικολάου" 1.073.064
Ανάπλαση περιοχών πυροπαθών & Τρωάδος του δήμου Νεάπολης 2.411.262
Εφαρμογή ολοκληρωμένων παρεμβάσεων στο Δ.Δ. Αλεξάνδρειας του δήμου Αλεξάνδρειας του νομού Ημαθίας 4.813.603
Ολοκληρωμένη παρέμβαση ανάπλασης οδών - πεζοδρόμων - χώρων πρασίνου περιοχής παλαιών σφαγείων έως δημαρχείου δήμου Γιαννιτσών 2.377.914
Προμήθεια τεμαχιστή ογκωδών απορριμμάτων 404.670
Κατασκευή καναλιών συλλογής και μεταφοράς ομβρίων για την προστασία του μουσείου και του αρχαιολογικού χώρου Πέλλας 1.842.973
Εξοπλισμός και ολοκλήρωση έκθεσης Αρχαιολογικού Μουσείου Πέλλας 965.483
4ο ολοήμερο νηπιαγωγείο Έδεσσας 372.674
Ανέγερση ενιαίου λυκείου Κονταριώτισσας 2.842.418
Ανάδειξη αρχαιολογικού χώρου Σταγείρων Χαλκιδικής 795.000
Βρέθηκαν 536 εγγραφές, εμφανίζονται από 11 έως 20.Πρώτη 12345678 Τελευταία