Ενταγμένες πράξεις
Πρόγραμμα
Κωδικός Προτεραιότητας
Κατηγορία πράξης
Κατάσταση
Νομός
Δικαιούχος
 
Βρέθηκαν 536 εγγραφές, εμφανίζονται από 31 έως 40.Πρώτη 12345678 Τελευταία
Τίτλος Προϋπολογισμός
Αποκατάσταση δυο οικιών στον αύλειο χώρο του Β.Μ.Β, πάνω στο ΝΑ τμήμα της οχύρωσης της Βέροιας και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου τους 1.399.533
Επέκταση του Αρχαιολογικού Μουσείου Πολυγύρου 2.420.452
Αποχέτευση ακαθάρτων οικισμού Νεοκαισάρειας 642.590
Αποχέτευση ακαθάρτων οικισμού Άνω Αγίου Ιωάννη 545.307
Αποχέτευση ακαθάρτων οικισμού Γανόχωρας 605.613
Προμήθεια επιστημονικού - ερευνητικού εξοπλισμού του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης 6.793.730
Συντήρηση ευρημάτων (τοιχογραφιών, μαρμαροθετημάτων) αρχαιολογικού χώρου Αγίου Παταπίου και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου 700.000
Ολοκληρωμένες αστικές αναπλάσεις οδικών αξόνων δήμου Σερρών 3.218.516
Αποκατάσταση ανενεργών χωματερών ν. Ημαθίας 1.293.179
Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων νομού Πέλλας: Oμάδα 1 936.854
Βρέθηκαν 536 εγγραφές, εμφανίζονται από 31 έως 40.Πρώτη 12345678 Τελευταία