Ενταγμένες πράξεις
Πρόγραμμα
Κωδικός Προτεραιότητας
Κατηγορία πράξης
Κατάσταση
Νομός
Δικαιούχος
 
Βρέθηκαν 536 εγγραφές, εμφανίζονται από 531 έως 536.Πρώτη 4748495051525354 Επόμενη Τελευταία
Τίτλος Προϋπολογισμός
Προσθήκη κτιρίου στο συγκροτημα ΤΕΕ «Ευκλείδης» 0
Κατασκευή κόμβων δήμου Μυγδονίας 3.300.000
Περιμετρική οδός Πολυγύρου, τμήμα Άγιος Βλάσης - προς Βράσταμα 6.235.000
Οδικός άξονας Σέρρες - Αμφίπολη 22.220.000
Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 447.468
Ενέργειες ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και βελτίωσης της ποιότητας ζωής ηλικιωμένων και ατόμων που χρήζουν κατ' οίκον βοηθείας 20.011.865
Βρέθηκαν 536 εγγραφές, εμφανίζονται από 531 έως 536.Πρώτη 4748495051525354 Επόμενη Τελευταία