Ενταγμένες πράξεις
Πρόγραμμα
Κωδικός Προτεραιότητας
Κατηγορία πράξης
Κατάσταση
Νομός
Δικαιούχος
 
Βρέθηκαν 536 εγγραφές, εμφανίζονται από 51 έως 60.Πρώτη 23456789 Τελευταία
Τίτλος Προϋπολογισμός
Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Εναπόθεσης Αστικών Αποβλήτων (Χ.Α.Ε.Α.Α.) 1.257.546
Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (Χ.Α.Δ.Α.) στο Ν. Κιλκίς - 3η φάση 327.573
Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων νομού Πέλλας - Ομάδα 2 4.648.319
Περιβαλλοντική αποκατάσταση συνολικά 9 Χ.Α.Δ.Α. εντός των ορίων του νομού Σερρών 383.443
Προμήθεια αξονικού τομογράφου Γ.Ν. Σερρών 350.000
Κατασκευή στεγάστρου προστασίας στην παλαίστρα του αρχαίου γυμνασίου της Αμφίπολης 886.573
Σύνταξη ειδικού σχεδίου διαχείρισης της περιοχής Εθνικού Δρυμού Ολύμπου 109.040
Κατασκευή 4ου νηπιαγωγείου Καλαμαριάς 535.104
Κτίριο και εργαστηριακές εγκαταστάσεις Ινστιτούτου Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών (Φάση Α’ - Κτίριο Α) 2.007.331
Αποκατάσταση ΧΥΤΑ δήμου Κιλκίς 2.788.150
Βρέθηκαν 536 εγγραφές, εμφανίζονται από 51 έως 60.Πρώτη 23456789 Τελευταία