Ενταγμένες πράξεις

Τίτλος :

Αποπεράτωση του συνεδριακού και εκθεσιακού κέντρου ιστορίας και λαογραφίας του δήμου Αλεξάνδρειας

Δικαιούχος :

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας - Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας

Νομός :

Ημαθία

Προϋπολογισμός :

1.739.194

Ημερονημία ένταξης :

11/10/2010

Πρόγραμμα :

Μακεδονίας-Θράκης

Κωδικός Προτεραιότητας :

59 - Ανάπτυξη πολιτιστικών υποδομών

Κατηγορίες Πράξεων :

Υποδομές σύγχρονου Πολιτισμού

Ταμείο συγχρηματοδότησης :

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Κατάσταση :

Ενταγμένη