Ενταγμένες πράξεις

Τίτλος :

Κατασκευή πολιτιστικού κέντρου δήμου Αμπελοκήπων

Δικαιούχος :

Δήμος Αμπελοκήπων νομού Θεσσαλονίκης

Νομός :

Θεσσαλονίκη

Προϋπολογισμός :

3.447.190

Ημερονημία ένταξης :

12/10/2010

Πρόγραμμα :

Μακεδονίας-Θράκης

Κωδικός Προτεραιότητας :

59 - Ανάπτυξη πολιτιστικών υποδομών

Κατηγορίες Πράξεων :

Υποδομές σύγχρονου Πολιτισμού

Ταμείο συγχρηματοδότησης :

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Κατάσταση :

Ενταγμένη