Ενταγμένες πράξεις

Τίτλος :

Ανακαίνιση και μετατροπή του πρώην κινηματογράφου "Κεντρικόν" σε θέατρο και πολυχώρο πολιτιστικών εκδηλώσεων δήμου Ηράκλειας

Δικαιούχος :

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας - Περιφερειακή Ενότητα Σερρών

Νομός :

Σέρρες

Προϋπολογισμός :

670.278

Ημερονημία ένταξης :

12/10/2010

Πρόγραμμα :

Μακεδονίας-Θράκης

Κωδικός Προτεραιότητας :

59 - Ανάπτυξη πολιτιστικών υποδομών

Κατηγορίες Πράξεων :

Υποδομές σύγχρονου Πολιτισμού

Ταμείο συγχρηματοδότησης :

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Κατάσταση :

Ενταγμένη