Ενταγμένες πράξεις

Τίτλος :

Πολιτιστικό κέντρο Νέας Τρίγλιας

Δικαιούχος :

Αναπτυξιακή Χαλκιδικής Α.Ε. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ

Νομός :

Σέρρες

Προϋπολογισμός :

1.380.787

Ημερονημία ένταξης :

11/10/2010

Πρόγραμμα :

Μακεδονίας-Θράκης

Κωδικός Προτεραιότητας :

59 - Ανάπτυξη πολιτιστικών υποδομών

Κατηγορίες Πράξεων :

Υποδομές σύγχρονου Πολιτισμού

Ταμείο συγχρηματοδότησης :

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Κατάσταση :

Ολοκληρωμένη