Ενταγμένες πράξεις

Τίτλος :

Ανέγερση θεάτρου και χώρου πολιτιστικών δραστηριοτήτων στο δήμο Κατερίνης

Δικαιούχος :

Δήμος Κατερίνης

Νομός :

Πιερία

Προϋπολογισμός :

7.384.130

Ημερονημία ένταξης :

11/10/2010

Πρόγραμμα :

Μακεδονίας-Θράκης

Κωδικός Προτεραιότητας :

59 - Ανάπτυξη πολιτιστικών υποδομών

Κατηγορίες Πράξεων :

Υποδομές σύγχρονου Πολιτισμού

Ταμείο συγχρηματοδότησης :

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Κατάσταση :

Ενταγμένη