Ενταγμένες πράξεις

Τίτλος :

Ανέγερση πνευματικού κέντρου στο Δ.Δ. Κολχικού του δήμου Λαγκαδά

Δικαιούχος :

Δήμος Λαγκαδά νομού Θεσσαλονίκης

Νομός :

Θεσσαλονίκη

Προϋπολογισμός :

717.549

Ημερονημία ένταξης :

18/10/2010

Πρόγραμμα :

Μακεδονίας-Θράκης

Κωδικός Προτεραιότητας :

59 - Ανάπτυξη πολιτιστικών υποδομών

Κατηγορίες Πράξεων :

Υποδομές σύγχρονου Πολιτισμού

Ταμείο συγχρηματοδότησης :

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Κατάσταση :

Ολοκληρωμένη