Ενταγμένες πράξεις

Τίτλος :

Ανέγερση ειδικού δημοτικού σχολείου - νηπιαγωγείου στην Τα.Κ. Γανόχωρας Δήμου Κατερίνης

Δικαιούχος :

Δήμος Κατερίνης

Νομός :

Πιερία

Προϋπολογισμός :

3.949.378

Ημερονημία ένταξης :

04/12/2012

Πρόγραμμα :

Μακεδονίας-Θράκης

Κωδικός Προτεραιότητας :

75 - Υποδομές εκπαίδευσης

Κατηγορίες Πράξεων :

Ανάπτυξη-βελτίωση υποδομών στην Προσχολικη, Α΄ βάθμια Και Β΄ βάθμια εκπαίδευση

Ταμείο συγχρηματοδότησης :

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Κατάσταση :

Ενταγμένη