Ενταγμένες πράξεις

Τίτλος :

Ανέγερση 1ου Φιλίππειου γυμνασίου και 2ου ΓΕΛ στο Ο.Τ. 631 στην περιοχή Γιοτζαλίκια Βεροίας

Δικαιούχος :

Δήμος Βέροιας

Νομός :

Ημαθία

Προϋπολογισμός :

10.400.000

Ημερονημία ένταξης :

04/12/2012

Πρόγραμμα :

Μακεδονίας-Θράκης

Κωδικός Προτεραιότητας :

75 - Υποδομές εκπαίδευσης

Κατηγορίες Πράξεων :

Ανάπτυξη-βελτίωση υποδομών στην Προσχολικη, Α΄ βάθμια Και Β΄ βάθμια εκπαίδευση

Ταμείο συγχρηματοδότησης :

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Κατάσταση :

Ενταγμένη