Ενταγμένες πράξεις

Τίτλος :

Προσθήκη κατ' επέκταση αιθουσών διδασκαλίας και αίθουσας αθλητικών εγκαταστάσεων στο Γυμνάσιο Ν. Μαρμαρά Δήμου Σιθωνίας - Λειτουργική αναβάθμιση υφιστάμενου σχολικού κτιρίου και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου

Δικαιούχος :

Δήμος Σιθωνίας νομού Χαλκιδικής

Νομός :

Χαλκιδική

Προϋπολογισμός :

2.666.030

Ημερονημία ένταξης :

04/12/2012

Πρόγραμμα :

Μακεδονίας-Θράκης

Κωδικός Προτεραιότητας :

75 - Υποδομές εκπαίδευσης

Κατηγορίες Πράξεων :

Ανάπτυξη-βελτίωση υποδομών στην Προσχολικη, Α΄ βάθμια Και Β΄ βάθμια εκπαίδευση

Ταμείο συγχρηματοδότησης :

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Κατάσταση :

Ενταγμένη