Ενταγμένες πράξεις

Τίτλος :

Αποκατάσταση και διαρρύθμιση I. Καλύβης Υπαπαντής του Χριστού, Ι. Σ. Αγίας Άννης.

Δικαιούχος :

Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους

Νομός :

Χαλκιδική

Προϋπολογισμός :

315.242

Ημερονημία ένταξης :

05/12/2012

Πρόγραμμα :

Μακεδονίας-Θράκης

Κωδικός Προτεραιότητας :

58 - Προστασία και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Κατηγορίες Πράξεων :

Αποκατάσταση μνημείων

Ταμείο συγχρηματοδότησης :

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Κατάσταση :

Ενταγμένη