Ενταγμένες πράξεις

Τίτλος :

Δράσεις προστασίας και ανάδειξης στο Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης

Δικαιούχος :

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Νομός :

Θεσσαλονίκη

Προϋπολογισμός :

578.000

Ημερονημία ένταξης :

05/12/2012

Πρόγραμμα :

Μακεδονίας-Θράκης

Κωδικός Προτεραιότητας :

51 - Προώθηση βιοποικιλότητας και φυσικής προστασίας (συμπεριλαμβάνοντας τις περιοχές Natura 2000)

Κατηγορίες Πράξεων :

Στήριξη φορέων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών

Ταμείο συγχρηματοδότησης :

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Κατάσταση :

Ενταγμένη