Ενταγμένες πράξεις

Τίτλος :

Προμήθεια ασθενοφόρων και κινητών μονάδων για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Δικαιούχος :

Ε.Κ.Α.Β

Νομός :

Έργα Περιφερειακής Εμβέλειας

Προϋπολογισμός :

1.090.000

Ημερονημία ένταξης :

05/12/2012

Πρόγραμμα :

Μακεδονίας-Θράκης

Κωδικός Προτεραιότητας :

76 - Υποδομές Υγείας

Κατηγορίες Πράξεων :

Δημιουργία / αναβάθμιση υποδομών πρωτοβάθμιας περίθαλψης

Ταμείο συγχρηματοδότησης :

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Κατάσταση :

Ενταγμένη