Ενταγμένες πράξεις

Τίτλος :

Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των Τ.Ε.Π. του Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ

Δικαιούχος :

Γενικό Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης

Νομός :

Θεσσαλονίκη

Προϋπολογισμός :

41.398

Ημερονημία ένταξης :

05/12/2012

Πρόγραμμα :

Μακεδονίας-Θράκης

Κωδικός Προτεραιότητας :

76 - Υποδομές Υγείας

Κατηγορίες Πράξεων :

Ανάπτυξη και αναβάθμιση υποδομών στη Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

Ταμείο συγχρηματοδότησης :

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Κατάσταση :

Ενταγμένη