Ενταγμένες πράξεις

Τίτλος :

Σύμβουλοι Τεχνικής Yποστήριξης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Δικαιούχος :

Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Νομός :

Έργα Περιφερειακής Εμβέλειας

Προϋπολογισμός :

500.000

Ημερονημία ένταξης :

07/12/2012

Πρόγραμμα :

Μακεδονίας-Θράκης

Κωδικός Προτεραιότητας :

85 - Προετοιμασία, εφαρμογή παρακολούθηση και επιθεώρηση

Κατηγορίες Πράξεων :

Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση και επιθεώρηση

Ταμείο συγχρηματοδότησης :

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Κατάσταση :

Ενταγμένη