Ενταγμένες πράξεις

Τίτλος :

Αποστράγγιση και περιμετρική ενίσχυση θεμελίωσης Ιερού Ναού του Πρωτάτου

Δικαιούχος :

Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους

Νομός :

Χαλκιδική

Προϋπολογισμός :

843.705

Ημερονημία ένταξης :

26/02/2013

Πρόγραμμα :

Μακεδονίας-Θράκης

Κωδικός Προτεραιότητας :

59 - Ανάπτυξη πολιτιστικών υποδομών

Κατηγορίες Πράξεων :

Υποδομές σύγχρονου Πολιτισμού

Ταμείο συγχρηματοδότησης :

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Κατάσταση :

Ενταγμένη