Ενταγμένες πράξεις

Τίτλος :

Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (Χ.Α.Δ.Α.) Δ.Κ. Σημάντρων και Δ.Κ. Ν. Τρίγλιας

Δικαιούχος :

Δήμος Νέας Προποντίδας νομού Θεσσαλονίκης

Νομός :

Θεσσαλονίκη

Προϋπολογισμός :

515.000

Ημερονημία ένταξης :

27/03/2013

Πρόγραμμα :

Μακεδονίας-Θράκης

Κωδικός Προτεραιότητας :

44 - Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων

Κατηγορίες Πράξεων :

Κατασκευή και αναβάθμιση εγκαταστάσεων διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων στις Περιφέρειες συμφωνά με τους εγκεκριμένους ΠΕΣΔΑ των Περιφερειών
Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α

Ταμείο συγχρηματοδότησης :

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Κατάσταση :

Ενταγμένη