Ενταγμένες πράξεις

Τίτλος :

Μελέτες – εμπειρογνωμοσύνες υποστήριξης τρέχουσας και νέας προγραμματικής περιόδου

Δικαιούχος :

Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Νομός :

Έργα Περιφερειακής Εμβέλειας

Προϋπολογισμός :

400.000

Ημερονημία ένταξης :

10/10/2013

Πρόγραμμα :

Μακεδονίας-Θράκης

Κωδικός Προτεραιότητας :

86 - Αξιολόγηση και Μελέτες, πληροφορίες και επικοινωνία

Κατηγορίες Πράξεων :

Μελέτες, τεχνικοί σύμβουλοι, αξιολόγηση

Ταμείο συγχρηματοδότησης :

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Κατάσταση :

Ενταγμένη

Σχετικά Έγγραφα
Απόφαση ένταξης Απόφαση ένταξης ( pdf 1466KB )