Ενταγμένες πράξεις

Τίτλος :

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Ε.Δ.Α. Π.Κ.Μ.

Δικαιούχος :

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Νομός :

Έργα Περιφερειακής Εμβέλειας

Προϋπολογισμός :

230.000

Ημερονημία ένταξης :

20/09/2013

Πρόγραμμα :

Προγράμματα

Κωδικός Προτεραιότητας :

Μακεδονίας-Θράκης

Κατηγορίες Πράξεων :

Προετοιμασία, εφαρμογή παρακολούθηση και επιθεώρηση

Ταμείο συγχρηματοδότησης :

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Κατάσταση :

Ενταγμένη