Ενταγμένες πράξεις

Τίτλος :

Δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας του ΕΠ ΜΑΘΡΑ στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, για το διάστημα 2013-2015

Δικαιούχος :

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Νομός :

Έργα Περιφερειακής Εμβέλειας

Προϋπολογισμός :

600.000

Ημερονημία ένταξης :

18/10/2013

Πρόγραμμα :

Προγράμματα

Κωδικός Προτεραιότητας :

Μακεδονίας-Θράκης

Κατηγορίες Πράξεων :

Αξιολόγηση και Μελέτες, πληροφορίες και επικοινωνία

Ταμείο συγχρηματοδότησης :

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Κατάσταση :

Ενταγμένη

Σχετικά Έγγραφα
Απόφαση ένταξης Απόφαση ένταξης ( pdf 1409KB )