Ενταγμένες πράξεις

Τίτλος :

Προμήθεια τριών μηχανημάτων για την κάλυψη αναγκών του ΧΥΤΑ της 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Χαλκιδικής

Δικαιούχος :

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Νομός :

Χαλκιδική

Προϋπολογισμός :

545.000

Ημερονημία ένταξης :

02/01/2014

Πρόγραμμα :

Προγράμματα

Κωδικός Προτεραιότητας :

Μακεδονίας-Θράκης

Κατηγορίες Πράξεων :

Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων

Ταμείο συγχρηματοδότησης :

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Κατάσταση :

Ενταγμένη

Σχετικά Έγγραφα
Απόφαση ένταξης Απόφαση ένταξης ( pdf 1466KB )