Ενταγμένες πράξεις

Τίτλος :

Βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας στον οδικό άξονα Θεσσαλονίκη–Πολύγυρος (ΕΟ 16) , Τμήμα : Θέρμη–Γαλάτιστα

Δικαιούχος :

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

Νομός :

Θεσσαλονίκη

Προϋπολογισμός :

28.267.346

Ημερονημία ένταξης :

20/12/2013

Πρόγραμμα :

Προγράμματα

Κωδικός Προτεραιότητας :

Μακεδονίας-Θράκης

Κατηγορίες Πράξεων :

Περιφερειακές / τοπικές οδοί

Ταμείο συγχρηματοδότησης :

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Κατάσταση :

Ενταγμένη