Ενταγμένες πράξεις

Τίτλος :

Εξοπλισμός Πυροσβεστικού Σώματος για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Δικαιούχος :

Νομός :

Θεσσαλονίκη

Προϋπολογισμός :

3.100.845

Ημερονημία ένταξης :

14/02/2014

Πρόγραμμα :

Προγράμματα

Κωδικός Προτεραιότητας :

Μακεδονίας-Θράκης

Κατηγορίες Πράξεων :

Πρόληψη κινδύνων

Ταμείο συγχρηματοδότησης :

Κατάσταση :

Ενταγμένη