Ενταγμένες πράξεις
project-image

Τίτλος :

Αναθεώρηση Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Κεντρικής

Δικαιούχος :

Περιφερειακός Συνδέσμος Φορέων Διαχείρισης Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας

Νομός :

Έργα Περιφερειακής Εμβέλειας

Προϋπολογισμός :

209.082

Ημερονημία ένταξης :

09/10/2014

Πρόγραμμα :

Προγράμματα

Κωδικός Προτεραιότητας :

Μακεδονίας-Θράκης

Κατηγορίες Πράξεων :

Αξιολόγηση και Μελέτες, πληροφορίες και επικοινωνία

Ταμείο συγχρηματοδότησης :

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ

Κατάσταση :

Ενταγμένη