Ενταγμένες πράξεις

Τίτλος :

Προμήθεια τεμαχιστή ογκωδών απορριμμάτων και λοιπών μηχανημάτων για τον ΧΥΤΑ Πολυγύρου

Δικαιούχος :

Δήμος Πολυγύρου

Νομός :

Χαλκιδική

Προϋπολογισμός :

854.850

Ημερονημία ένταξης :

27/12/2013

Πρόγραμμα :

Προγράμματα

Κωδικός Προτεραιότητας :

Μακεδονίας-Θράκης

Κατηγορίες Πράξεων :

Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων

Ταμείο συγχρηματοδότησης :

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Κατάσταση :

Ενταγμένη

Σχετικά Έγγραφα
Απόφαση Ένταξης Απόφαση Ένταξης ( pdf 1151KB )