Βρέθηκαν 361 εγγραφές, εμφανίζονται από 11 έως 20.Πρώτη 12345678 Τελευταία
12-02-2016
Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων προς το ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΚΕΘΙ, στο πλαίσιο του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020, Δράση 9iii.1: «Συμβουλευτικά κέντρα και ξενώνες φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών»
Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων προς το ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΚΕΘΙ, στο πλαίσιο του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020, Άξονας 9Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας - ΕΚΤ», Δράση 9iii.1: «Συμβουλευτικά κέντρα και ξενώνες φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών»
12-02-2016
Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων προς τους Δήμους Θεσσαλονίκης και Κορδελιού - Ευόσμου, στο πλαίσιο του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020, Δράση 9iii.1: «Συμβουλευτικά κέντρα και ξενώνες φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών»
Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων προς τους Θεσσαλονίκης και Κορδελιού - Ευόσμου, στο πλαίσιο του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020, Άξονας 9Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας - ΕΚΤ», Δράση 9iii.1: «Συμβουλευτικά κέντρα και ξενώνες φιλοξενίας  κακοποιημένων γυναικών»
12-02-2016
Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων προς τους Δήμους Βέροιας, Κατερίνης και Σερρών, στο πλαίσιο του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020, Δράση 9iii.1: «Συμβουλευτικά κέντρα και ξενώνες φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών»
Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων προς τους Δήμους Βέροιας, Κατερίνης και Σερρών, στο πλαίσιο του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020, Άξονας 9Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας - ΕΚΤ», Δράση 9iii.1: «Συμβουλευτικά κέντρα και ξενώνες φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών»
27-01-2016
Πρόσκληση υποβολής προτάσεων προς τις “Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.” στο πλαίσιο του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020, Δράση 9α.1: "Επέκταση και αναβάθμιση υφιστάμενων δομών και υποδομών υγείας"
Πρόσκληση υποβολής προτάσεων προς τις “Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.” στο πλαίσιο του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020, ΑΞ09A «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας - ΕΤΠΑ», Δράση 9α.1: "Επέκταση και αναβάθμιση υφιστάμενων δομών και υποδομών υγείας".
25-01-2016
Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων προς το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος στο πλαίσιο του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020, Δράση 5α.1 : “Επενδύσεις για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών”
Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων προς το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος στο πλαίσιο του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020, ΑΞ05 «Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης κινδύνων», Δράση 5α.1 : “Επενδύσεις για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών”
25-01-2016
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάλυψη κενής θέσης στελέχους διοικητικής υποστήριξης
Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ανακοινώνει την πρόθεσή της να προβεί σε κάλυψη μίας κενής θέσης στο οργανόγραμμά της, με μετακίνηση ή απόσπαση δημοσίου υπαλλήλου ή ΙΔΑΧ από το δημόσιο τομέα ή ευρύτερο δημόσιο τομέα.
22-12-2015
Πρόσκληση υποβολής προτάσεων προς την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020, Δράση 7a.1: Ολοκλήρωση οδικών συνδέσεων ΔΕΔ-Μ
Πρόσκληση υποβολής προτάσεων προς την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020, Άξονας Προτεραιότητας 07 : «Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των εμποδίων σε βασικές υποδομές δικτύων», Δράση 7a.1: Ολοκλήρωση οδικών συνδέσεων ΔΕΔ-Μ
22-12-2015
Πρόσκληση υποβολής προτάσεων προς την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020, Δράσεις: 7b.1: «Βελτίωση ή κατασκευή περιφερειακών συνδέσεων με τα ΔΕΔ-Μ» και 7b.2: Βελτίωση ή επέκταση των ενδοπεριφερειακών μεταφορικών δικτύων»
Πρόσκληση υποβολής προτάσεων προς την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020, Άξονας Προτεραιότητας 07 : «Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των εμποδίων σε βασικές υποδομές δικτύων», Δράσεις: 7b.1: «Βελτίωση ή κατασκευή περιφερειακών συνδέσεων με τα ΔΕΔ-Μ» και 7b.2: Βελτίωση ή επέκταση των ενδοπεριφερειακών μεταφορικών δικτύων»
11-12-2015
Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας & Θράκης στο πλαίσιο του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020, Δράση 6β.1: «Παρακολούθηση των υδάτων κολύμβησης και ενημέρωση κοινού»
Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας & Θράκης στο πλαίσιο του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020, ΑΞ06 «Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων», Δράση 6β.1: «Παρακολούθηση των υδάτων κολύμβησης και ενημέρωση κοινού»
27-11-2015
Ενημερωτική εκστρατεία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για τα αποτελέσματα και τις ωφέλειες από την ολοκλήρωση του ΕΣΠΑ 2007-2013
Διενέργεια σειράς εκδηλώσεων με θέμα «Ολοκλήρωση των έργων ΕΣΠΑ. Αποτελέσματα και ωφέλειες» στην Κεντρική Μακεδονία, σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες και τη Θεσσαλονίκη
Βρέθηκαν 361 εγγραφές, εμφανίζονται από 11 έως 20.Πρώτη 12345678 Τελευταία