Βρέθηκαν 363 εγγραφές, εμφανίζονται από 361 έως 363.Πρώτη 3031323334353637 Επόμενη Τελευταία
11-08-2008
Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο ΕΠ «Μακεδονία-Θράκη» (ΑΠ 1 – Κωδ. Προτ. 23 – Περιφερειακές / Τοπικές Οδοί)

Ανοιχτή πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία-Θράκη», Άξονας Προτεραιότητας 1 «Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας στην ΠΚΜ», Κωδικός Προτεραιότητας 23 «Περιφερειακές/Τοπικές Οδοί».

02-07-2008
2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιβεβαίωση Διαχειριστικής Επαρκείας κατά τη Μεταβατική Περίοδο

2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας των δυνητικών δικαιούχων κατά τη μεταβατική περίοδο

20-05-2008
1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιβεβαίωση Διαχειριστικής Επαρκείας κατά τη Μεταβατική Περίοδο

1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας των δυνητικών δικαιούχων κατά τη μεταβατική περίοδο.

Βρέθηκαν 363 εγγραφές, εμφανίζονται από 361 έως 363.Πρώτη 3031323334353637 Επόμενη Τελευταία