Βρέθηκαν 361 εγγραφές, εμφανίζονται από 31 έως 40.Πρώτη 12345678 Τελευταία
18-06-2015
Συνεδριάζει για πρώτη φορά η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020
Η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 θα συνεδριάσει για 1η φορά στις 19/06/2014 στη Θεσσαλονίκη
21-05-2015
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «Σύμβουλος Υποστήριξης της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚΜ για την υλοποίηση μεγάλων πράξεων στο ΠΕΠ ΜΑΘΡΑ»
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «Σύμβουλος Υποστήριξης της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚΜ για την υλοποίηση μεγάλων πράξεων στο ΠΕΠ ΜΑΘΡΑ»
20-05-2015
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «Μελέτη διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας»
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «Μελέτη διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας»
24-02-2015
Εκ των υστέρων δημοσιότητα συμβάσεων τεχνικής υποστήριξης που ανατέθηκαν το 2014 από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Δημοσίευση καταλόγου αναθέσεων/συμβάσεων τεχνικής υποστήριξης για το έτος 2014
18-12-2014
Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020
Εγκρίθηκε το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 από τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
12-12-2014
Παράταση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την κάλυψη κενής θέσης ΔΕ
Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ανακοινώνει την παράταση της προθεσμίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Πρόσκλησης για την κάλυψη μίας κενής θέσης στο οργανόγραμμά της, με μετακίνηση ή απόσπαση δημοσίου υπαλλήλου ή ΙΔΑΧ από το δημόσιο τομέα ή ευρύτερο δημόσιο τομέα, στην κατηγορία εκπαίδευσης ΔΕ (δευτεροβάθμια)
20-11-2014
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την κάλυψη κενής θέσης ΔΕ
Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ανακοινώνει την πρόθεσή της να προβεί σε κάλυψη μίας κενής θέσης στο οργανόγραμμά της, με μετακίνηση ή απόσπαση δημοσίου υπαλλήλου ή ΙΔΑΧ από το δημόσιο τομέα ή ευρύτερο δημόσιο τομέα, στην κατηγορία εκπαίδευσης ΔΕ (δευτεροβάθμια)
15-10-2014
Λήξη της υποβολής προτάσεων λόγω εξάντλησης της διαθέσιμης Δημόσιας Δαπάνης της πρόσκλησης υπ’ αριθμ. 071, Κ.Π. 86 - «Αξιολόγηση και μελέτες• ενημέρωση και επικοινωνία»
Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει την λήξη της υποβολής προτάσεων, λόγω εξάντλησης της διαθέσιμης δημόσιας δαπάνης, της ανοιχτής πρόσκλησης, με κωδικό 071, Άξονας Προτεραιότητας 10.1, Κωδ. Προτ. 86.
25-09-2014
Προκήρυξη ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου «Δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας-Θράκης, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, για το έτος 2015»
Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ανακοινώνει τη δημοσιοποίηση προκήρυξης ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού, έως 4/11/2014, για την επιλογή αναδόχου του έργου «Δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας-Θράκης, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, για το έτος 2015»
08-09-2014
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «Σύμβουλος Υποστήριξης Περιφερειακού Σχεδιασμού για την Κοινωνική Ενσωμάτωση των Ρομά στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας»
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου «Σύμβουλος Υποστήριξης Περιφερειακού Σχεδιασμού για την Κοινωνική Ενσωμάτωση των Ρομά στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας»
Βρέθηκαν 361 εγγραφές, εμφανίζονται από 31 έως 40.Πρώτη 12345678 Τελευταία