Βρέθηκαν 361 εγγραφές, εμφανίζονται από 51 έως 60.Πρώτη 23456789 Τελευταία
05-12-2013
Προκήρυξη ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου «Δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας-Θράκης, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, για το διάστημα 2014-2015»
Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ανακοινώνει τη δημοσιοποίηση προκήρυξης ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού, έως 15/01/2014, για την επιλογή αναδόχου του έργου «Δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας-Θράκης, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, για το διάστημα 2014-2015»
04-11-2013
Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του προγράμματος ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των επενδυτικών προτάσεων για το πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στους τομείς μεταποίησης, τουρισμού, εμπορίου – υπηρεσιών, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013»
25-10-2013
Λήξη της υποβολής προτάσεων λόγω εξάντλησης της διαθέσιμης Δημόσιας Δαπάνης της πρόσκλησης υπ’ αριθμ. 68, Κ.Π. 86 - «Αξιολόγηση και μελέτες• ενημέρωση και επικοινωνία»
Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει την λήξη της υποβολής προτάσεων, λόγω εξάντλησης της διαθέσιμης δημόσιας δαπάνης, της ανοιχτής πρόσκλησης, με κωδικό 68, Άξονας Προτεραιότητας 10.1, Κωδ. Προτ. 86.
16-10-2013
Αναμόρφωση λιστών ελέγχου για την προέγκριση δημοπράτησης προμηθειών – υπηρεσιών και υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή τους
Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας δημοσιοποιεί τις νέες εκδόσεις των λιστών ελέγχου προκήρυξης προμηθειών- υπηρεσιών, τις αντίστοιχες οδηγίες συμπλήρωσής τους, καθώς και τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήματος προέγκρισης
10-09-2013
5η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Επιχειρησιακού Προγράμματος Μακεδονία – Θράκη 2007-2013
Στη Θεσσαλονίκη, τη Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2013, θα διεξαχθεί η 5η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Μακεδονία – Θράκη 2007-2013
21-08-2013
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου «Σύμβουλος εκ των προτέρων αξιολόγησης και στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020»
Πρόσκληση υποβολής προσφορών μέχρι 16/09/2013, για την ανάθεση του έργου «Σύμβουλος εκ των προτέρων αξιολόγησης και στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020»
03-07-2013
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου «Θεματική Μελέτη – Εμπειρογνωμοσύνη : Σχεδιασμός Περιφερειακής Στρατηγικής για την Απασχόληση, την Δια Βίου Μάθηση και την Κοινωνική Ενσωμάτωση και Προστασία. Εκπόνηση Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης αξιοποίησης των πόρων του Ε.Κ.Τ στο πλαίσιο του σχεδιασμού της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020»
Πρόσκληση υποβολής προσφορών μέχρι 23-07-2013, για ανάθεση του έργου «Θεματική Μελέτη – Εμπειρογνωμοσύνη : Σχεδιασμός Περιφερειακής Στρατηγικής για την Απασχόληση, την Δια Βίου Μάθηση και την Κοινωνική Ενσωμάτωση και Προστασία. Εκπόνηση Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης αξιοποίησης των πόρων του Ε.Κ.Τ στο πλαίσιο του σχεδιασμού της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020»
03-07-2013
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου «Θεματική Μελέτη – Εμπειρογνωμοσύνη για την Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη, Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο σχεδιασμού της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020»
Πρόσκληση υποβολής προσφορών μέχρι 22-07-2013, για ανάθεση του έργου «Θεματική Μελέτη – Εμπειρογνωμοσύνη για την Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη, Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο σχεδιασμού της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020»
10-06-2013
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών συμβούλου τεχνικής υποστήριξης δήμων των περιφερειακών ενοτήτων Πιερίας και Πέλλας της ΠΚΜ στην υλοποίηση ενταγμένων πράξεων στο ΠΕΠ ΜΑΘΡΑ
Πρόσκληση υποβολής προσφορών μέχρι 27-06-2013, για ανάθεση υπηρεσιών συμβούλου τεχνικής υποστήριξης δήμων των περιφερειακών ενοτήτων Πιερίας και Πέλλας της ΠΚΜ στην υλοποίηση ενταγμένων πράξεων στο ΠΕΠ ΜΑΘΡΑ
30-05-2013
Λήξη της υποβολής προτάσεων λόγω εξάντλησης της διαθέσιμης Δημόσιας Δαπάνης της Πρόσκλησης υπ’ αριθμ. 19, ΚΠ 76 – «Υποδομές Υγείας»
Λήξη της υποβολής προτάσεων λόγω εξάντλησης της διαθέσιμης Δημόσιας Δαπάνης της Πρόσκλησης υπ’ αριθμ. 19, ΚΠ 76 – «Υποδομές Υγείας»
Βρέθηκαν 361 εγγραφές, εμφανίζονται από 51 έως 60.Πρώτη 23456789 Τελευταία