Βρέθηκαν 361 εγγραφές, εμφανίζονται από 61 έως 70.Πρώτη 345678910 Τελευταία
22-05-2013
Δυνατότητα ολοκλήρωσης υποβολής προτάσεων υπαγωγής στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» λόγω αντιμετώπισης προβλημάτων
Το Υπουργείο Ανάπτυξης ανακοινώνει τη δυνατότητα, για όσους υποψήφιους επενδυτές έχουν υποβάλλει έγκαιρα στο Helpdesk σχετικό ηλεκτρονικό αίτημα επίλυσης τεχνικού προβλήματος που τους εμπόδισε τελικά να υποβάλουν την πρότασή τους, να ολοκληρώσουν την ηλεκτρονική υποβολή, από την Πέμπτη 23/5/2013 και ώρα 9:00 μέχρι την Παρασκευή 24/5/2013 και ώρα 17:00
10-05-2013
Παράταση προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων για τη Προκήρυξη Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, έως τις 16/05/2013
Το Υπουργείο Ανάπτυξης ανακοινώνει ότι η καταληκτική ημερομηνία για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων παρατείνεται μέχρι την Πέμπτη 16 Μαΐου και ώρα 17.00, μόνο για όσους υποψηφίους θα έχουν ανοίξει κωδικό έργου στο Πληροφοριακό Σύστημα μέχρι τη λήξη της αρχικής προθεσμίας, δηλαδή την Παρασκευή 10 Μαΐου και ώρα 17.00
26-04-2013
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου «Μελέτη αποτύπωσης υφιστάμενου επικοινωνιακού περιβάλλοντος στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και διαμόρφωση επικοινωνιακής στρατηγικής»
Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ανακοινώνει τη δημοσιοποίηση πρόσκλησης υποβολής προσφορών, έως 28/05/2013, για την ανάθεση του έργου «Μελέτη αποτύπωσης υφιστάμενου επικοινωνιακού περιβάλλοντος στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και διαμόρφωση επικοινωνιακής στρατηγικής»
25-04-2013
Μη παράταση προθεσμίας υποβολής προτάσεων για τη Προκήρυξη Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Γραμματέα ΔΕ-ΕΣΠΑ, δεν θα δοθεί παράταση στην καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων για το Πρόγραμμα Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. Kαταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων παραμένει η 10η Μαΐου 2013 και ώρα 17:00.
22-04-2013
Ολοκληρώθηκε η 1η Αναπτυξιακή Ημερίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το Σχεδιασμό της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020
Ολοκληρώθηκε η 1η Αναπτυξιακή Ημερίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το Σχεδιασμό της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020
18-04-2013
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών συμβούλου τεχνικής υποστήριξης δήμων της περιφερειακής ενότητας Χαλκιδικής
Πρόσκληση υποβολής προσφορών μέχρι 14-05-2013, για ανάθεση υπηρεσιών συμβούλου τεχνικής υποστήριξης δήμων της περιφερειακής ενότητας Χαλκιδικής της ΠΚΜ στην υλοποίηση ενταγμένων πράξεων στο ΠΕΠ ΜΑΘΡΑ
11-04-2013
Διοργάνωση της 1ης Αναπτυξιακής Ημερίδας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το Σχεδιασμό της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας διοργανώνει την 1η Αναπτυξιακή Ημερίδα για το Σχεδιασμό της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 στη Θεσσαλονίκη, στις 19/04/2013.
02-04-2013
Γίνε Αξιολογητής ! Το Μητρώο Αξιολογητών για τις Δράσεις του ΕΣΠΑ, εμπλουτίζεται - Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 3158/31.1.2013 Πρόσκλησης για τον Εμπλουτισμό του Μητρώου Αξιολογητών ως προς τα σημεία (2), (3) και (7)
Γίνε Αξιολογητής ! Το Μητρώο Αξιολογητών για τις Δράσεις του ΕΣΠΑ, εμπλουτίζεται - Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 3158/31.1.2013 Πρόσκλησης για τον Εμπλουτισμό του Μητρώου Αξιολογητών ως προς τα σημεία (2), (3) και (7)
27-03-2013
Έκδοση 1ου πρακτικού από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου «Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο σχεδιασμού της προγραμματικής περιόδου 2014-2020»
Η Πρόεδρος της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου «Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο σχεδιασμού της προγραμματικής περιόδου 2014-2020» ανακοινώνει την έκδοση του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής
06-03-2013
Παράταση προθεσμίας υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης για την ανάθεση υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το σχεδιασμό της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020
Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ανακοινώνει την παράταση στην προθεσμία υποβολής προτάσεων, έως 20/03/2013, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης για την ανάθεση υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για το σχεδιασμό της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020
Βρέθηκαν 361 εγγραφές, εμφανίζονται από 61 έως 70.Πρώτη 345678910 Τελευταία