Ανάκληση της Πρόσκλησης υπ’ αριθμ. 22, Κ.Π. 44 «Διαχείριση Οικιακών και Βιομηχανικών Αποβλήτων» ( 12/05/2014 )
Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει την ανάκληση της πρόσκλησης, με 22, του ΕΠ «Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013», Άξονας Προτεραιότητας 7 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην ΠΚΜ» και Κωδικός Θεμ.  Προτεραιότητας 44 «Διαχείριση Οικιακών και Βιομηχανικών Αποβλήτων».

Επιστροφή

Σχετικά Αρχεία - 02 Αποφάσεις ανάκλησης
gif icon Απόφαση Ανάκλησης ( pdf 128 KB)