Λήξη υποβολής προτάσεων λόγω εξάντλησης της διαθέσιμης Δημόσιας Δαπάνης της Πρόσκλησης υπ’ αριθμ. 32, Κ. Π. 85 - «Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση και επιθεώρηση» ( 09/01/2014 )
Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας ανακοινώνει την μείωση τη λήξη της υποβολής προτάσεων λόγω εξάντλησης της διαθέσιμης Δημόσιας Δαπάνηςτης πρόσκλησης, με κωδικό 32 για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013» στον Άξονα 10.1- «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής ΠΚΜ-ΠΔΜ» και τον Κωδικό Προτεραιότητας 85 – «Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση και επιθεώρηση».

Επιστροφή