Αναζήτηση
 
Προχωρημένη Αναζήτηση...

Προσκλήσεις
Πρόγραμμα
Κωδικός προτεραιότητας
Κατηγορία πράξης
Κατάσταση
 
Βρέθηκαν 98 εγγραφές, εμφανίζονται από 1 έως 10.Πρώτη Προηγούμενη 12345678 Τελευταία
Τελευταία ενημέρωση Α/Α Κωδικός Προτεραιότητας Κατηγορίες Πράξεων Διατιθέμενος Προϋπολογισμός  
09/12/2008 3 69 - Μέτρα για την βελτίωση της προσβασιμότητας στην....
 1. Ενέργειες στήριξης ατόμων που....
0
09/12/2008 2 69 - Μέτρα για την βελτίωση της προσβασιμότητας στην....
 1. Ενέργειες στήριξης ατόμων που ....
0
25/02/2009 1 23 - Περιφερειακές / τοπικές οδοί
 1. Περιφερειακές / Τοπικές οδοί
0
05/05/2009 99 - Προκηρύξεις Τεχνικής Βοήθειας
 1. Υποστήριξη λειτουργίας ΕΔΑ
100.000
15/06/2009 4 20 - Αυτοκινητόδρομοι
 1. Αυτοκινητόδρομοι
0
02/07/2009 10 85 - Προετοιμασία, εφαρμογή παρακολούθηση και επιθεώ....
 1. Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακ....
0
10/07/2009 13 86 - Αξιολόγηση και Μελέτες, πληροφορίες και επικοιν....
 1. Μελέτες, τεχνικοί σύμβουλοι, ....
 2. Πληροφόρηση - Δημοσιότητα
0
10/07/2009 11 85 - Προετοιμασία, εφαρμογή παρακολούθηση και επιθεώ....
 1. Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακ....
0
10/07/2009 6 75 - Υποδομές εκπαίδευσης
 1. Αναβάθμιση κτιριακής υποδομής....
0
10/07/2009 5 44 - Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων
 1. Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορρ....
 2. Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμά....
 3. Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτ....
 4. Λοιπές υποστηρικτικές δράσεις....
0
Βρέθηκαν 98 εγγραφές, εμφανίζονται από 1 έως 10.Πρώτη Προηγούμενη 12345678 Τελευταία