Αναζήτηση
 
Προχωρημένη Αναζήτηση...

Προσκλήσεις
Πρόγραμμα
Κωδικός προτεραιότητας
Κατηγορία πράξης
Κατάσταση
 
Βρέθηκαν 98 εγγραφές, εμφανίζονται από 1 έως 10.Πρώτη Προηγούμενη 12345678 Τελευταία
Τελευταία ενημέρωση Α/Α Κωδικός Προτεραιότητας Κατηγορίες Πράξεων Διατιθέμενος Προϋπολογισμός  
25/06/2010 44 61 - Ολοκληρωμένα σχέδια για την αστική και αγροτική....
 1. Έργα υποδομών περιβάλλοντος σ....
0
07/08/2012 38 75 - Υποδομές εκπαίδευσης
 1. Ανάπτυξη - βελτίωση υποδομών ....
 2. Ανάπτυξη δομών για την προώθη....
0
20/12/2011 45 79 - Άλλες κοινωνικές υποδομές
 1. Ανάπτυξη - βελτίωση υποδομών ....
 2. Ανάπτυξη δομών για την προώθη....
0
11/11/2013 70 79 - Άλλες κοινωνικές υποδομές
 1. Ανάπτυξη δομών για την προώθη....
3.500.000
24/12/2012 34 79 - Άλλες κοινωνικές υποδομές
 1. Ανάπτυξη δομών για την προώθη....
0
25/06/2010 46 79 - Άλλες κοινωνικές υποδομές
 1. Ανάπτυξη δομών για την προώθη....
0
21/01/2013 8 76 - Υποδομές Υγείας
 1. Ανάπτυξη και αναβάθμιση υποδο....
0
28/11/2012 66 76 - Υποδομές Υγείας
 1. Ανάπτυξη και αναβάθμιση υποδο....
0
06/12/2012 18 75 - Υποδομές εκπαίδευσης
 1. Ανάπτυξη-βελτίωση υποδομών στ....
0
25/06/2010 48 75 - Υποδομές εκπαίδευσης
 1. Ανάπτυξη-βελτίωση υποδομών στ....
0
Βρέθηκαν 98 εγγραφές, εμφανίζονται από 1 έως 10.Πρώτη Προηγούμενη 12345678 Τελευταία