Αναζήτηση
 
Προχωρημένη Αναζήτηση...

Προσκλήσεις
Πρόγραμμα
Κωδικός προτεραιότητας
Κατηγορία πράξης
Κατάσταση
 
Βρέθηκαν 98 εγγραφές, εμφανίζονται από 31 έως 40.Πρώτη 12345678 Τελευταία
Τελευταία ενημέρωση Α/Α Κωδικός Προτεραιότητας Κατηγορίες Πράξεων Διατιθέμενος Προϋπολογισμός  
05/12/2012 15 58 - Προστασία και διατήρηση της πολιτιστικής κληρον....
 1. Αποκατάσταση μνημείων
0
28/11/2012 66 76 - Υποδομές Υγείας
 1. Ανάπτυξη και αναβάθμιση υποδο....
0
13/11/2012 58 76 - Υποδομές Υγείας
 1. Εξασφάλιση του συνεχούς της φρ....
0
05/11/2012 37 75 - Υποδομές εκπαίδευσης
 1. Προμήθεια εξοπλισμού εκπαιδευτ....
0
05/11/2012 35 51 - Προώθηση βιοποικιλότητας και φυσικής προστασίας....
 1. Στήριξη φορέων διαχείρισης πρ....
0
31/08/2012 7 45 - Διαχείριση και διανομή ύδατος (πόσιμο νερό)
 1. Διαχείριση και διανομή ύδατος....
0
07/08/2012 38 75 - Υποδομές εκπαίδευσης
 1. Ανάπτυξη - βελτίωση υποδομών ....
 2. Ανάπτυξη δομών για την προώθη....
0
17/07/2012 41 59 - Ανάπτυξη πολιτιστικών υποδομών
 1. Υποδομές σύγχρονου Πολιτισμού
0
02/07/2012 63 61 - Ολοκληρωμένα σχέδια για την αστική και αγροτική....
 1. Ολοκληρωμένες αστικές αναπλάσ....
0
18/06/2012 64 66 - Υλοποίηση ενεργών και προληπτικών μέτρων στην α....
 1. Τοπικά σχέδια για την απασχόλ....
0
Βρέθηκαν 98 εγγραφές, εμφανίζονται από 31 έως 40.Πρώτη 12345678 Τελευταία