Αναζήτηση
 
Προχωρημένη Αναζήτηση...

Προσκλήσεις
Πρόγραμμα
Κωδικός προτεραιότητας
Κατηγορία πράξης
Κατάσταση
 
Βρέθηκαν 98 εγγραφές, εμφανίζονται από 41 έως 50.Πρώτη 12345678 Τελευταία
Τελευταία ενημέρωση Α/Α Κωδικός Προτεραιότητας Κατηγορίες Πράξεων Διατιθέμενος Προϋπολογισμός  
06/06/2012 26 58 - Προστασία και διατήρηση της πολιτιστικής κληρον....
 1. Αποκατάσταση και ανάδειξη αρχα....
 2. Αποκατάσταση μνημείων
0
21/05/2012 27 61 - Ολοκληρωμένα σχέδια για την αστική και αγροτική....
 1. Έργα υποδομών περιβάλλοντος σε....
0
31/01/2012 - 99 - Προκηρύξεις Τεχνικής Βοήθειας
 1. Υποστήριξη λειτουργίας ΕΔΑ
0
09/01/2012 61 86 - Αξιολόγηση και Μελέτες, πληροφορίες και επικοιν....
 1. Μελέτες, τεχνικοί σύμβουλοι, ....
0
09/01/2012 - 85 - Προετοιμασία, εφαρμογή παρακολούθηση και επιθεώ....
 1. Ενίσχυση της διοικητικής οργά....
2.500.000
20/12/2011 45 79 - Άλλες κοινωνικές υποδομές
 1. Ανάπτυξη - βελτίωση υποδομών ....
 2. Ανάπτυξη δομών για την προώθη....
0
09/12/2011 60 53 - Πρόληψη κινδύνων
 1. Οδική Ασφάλεια και Διαχείριση....
0
09/09/2011 59 23 - Περιφερειακές / τοπικές οδοί
 1. Βελτίωση / κατασκευή / αναβάθ....
0
25/08/2011 29 61 - Ολοκληρωμένα σχέδια για την αστική και αγροτική....
 1. Ολοκληρωμένες αστικές αναπλάσ....
0
05/07/2011 55 02 - Υποδομή έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης (συμ....
 1. Ενίσχυση υφιστάμενων υποδομών....
0
Βρέθηκαν 98 εγγραφές, εμφανίζονται από 41 έως 50.Πρώτη 12345678 Τελευταία