Αναζήτηση
 
Προχωρημένη Αναζήτηση...

Προσκλήσεις
Πρόγραμμα
Κωδικός προτεραιότητας
Κατηγορία πράξης
Κατάσταση
 
Βρέθηκαν 98 εγγραφές, εμφανίζονται από 51 έως 60.Πρώτη 23456789 Τελευταία
Τελευταία ενημέρωση Α/Α Κωδικός Προτεραιότητας Κατηγορίες Πράξεων Διατιθέμενος Προϋπολογισμός  
30/06/2011 33 21-Αυτοκινητόδρομοι (ΤΕΝ-Τ)
  1. Κατασκευή / Αναβάθμιση / Ολοκ....
0
14/04/2011 40 59 - Ανάπτυξη πολιτιστικών υποδομών
  1. Υποδομές σύγχρονου Πολιτισμού
0
07/01/2011 53 60 - Συνδρομή στην βελτίωση πολιτιστικών υπηρεσιών.
  1. Συνδρομή στη βελτίωση πολιτισ....
0
27/12/2010 56 44 - Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων
  1. Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α
0
01/11/2010 36 75 - Υποδομές εκπαίδευσης
  1. Αναβάθμιση υποδομών μονάδων α....
0
06/10/2010 51 57 - Συνδρομή στην βελτίωση τουριστικών υπηρεσιών
  1. Ανάπτυξη, βελτίωση και εκσυγχρ....
0
06/10/2010 52 86 - Αξιολόγηση και Μελέτες, πληροφορίες και επικοιν....
  1. Πληροφόρηση - Δημοσιότητα
0
06/10/2010 31 09 - Άλλα μέτρα για την προώθηση έρευνας, καινοτομία....
  1. Δράσεις για την ανάδειξη-προβο....
0
06/10/2010 16 76 - Υποδομές Υγείας
  1. Δημιουργία / αναβάθμιση υποδο....
0
27/09/2010 - 99 - Προκηρύξεις Τεχνικής Βοήθειας
  1. Υποστήριξη λειτουργίας ΕΔΑ
0
Βρέθηκαν 98 εγγραφές, εμφανίζονται από 51 έως 60.Πρώτη 23456789 Τελευταία