Αναζήτηση
 
Προχωρημένη Αναζήτηση...

Προσκλήσεις
Πρόγραμμα
Κωδικός προτεραιότητας
Κατηγορία πράξης
Κατάσταση
 
Βρέθηκαν 98 εγγραφές, εμφανίζονται από 71 έως 80.Πρώτη 345678910 Τελευταία
Τελευταία ενημέρωση Α/Α Κωδικός Προτεραιότητας Κατηγορίες Πράξεων Διατιθέμενος Προϋπολογισμός  
25/02/2010 30 59 - Ανάπτυξη πολιτιστικών υποδομών
  1. Υποδομές σύγχρονου Πολιτισμού
0
23/02/2010 14 23 - Περιφερειακές / τοπικές οδοί
  1. Βελτίωση / κατασκευή / αναβάθ....
0
25/01/2010 - 99 - Προκηρύξεις Τεχνικής Βοήθειας
  1. Υποστήριξη λειτουργίας ΕΔΑ
0
25/01/2010 - 99 - Προκηρύξεις Τεχνικής Βοήθειας
  1. Υποστήριξη λειτουργίας ΕΔΑ
0
25/01/2010 - 99 - Προκηρύξεις Τεχνικής Βοήθειας
  1. Υποστήριξη λειτουργίας ΕΔΑ
0
15/01/2010 17 44 - Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων
  1. Κατασκευή και αναβάθμιση εγκα....
0
30/11/2009 9 75 - Υποδομές εκπαίδευσης
  1. Αναβάθμιση κτιριακής υποδομής....
0
04/09/2009 99 - Προκηρύξεις Τεχνικής Βοήθειας
  1. Δημοσιότητα & Πληροφόρηση
0
05/08/2009 99 – Προκηρύξεις Τεχνικής Βοήθειας
  1. Υποστήριξη λειτουργίας ΕΔΑ
41.650
03/08/2009 25 76 - Υποδομές Υγείας
  1. Επέκταση / αναβάθμιση κλινών ....
0
Βρέθηκαν 98 εγγραφές, εμφανίζονται από 71 έως 80.Πρώτη 345678910 Τελευταία