Αναζήτηση
 
Προχωρημένη Αναζήτηση...

Προσκλήσεις

Πρόγραμμα :

Μακεδονίας-Θράκης

Κωδικός Προτεραιότητας :

86 - Αξιολόγηση και Μελέτες, πληροφορίες και επικοινωνία

Κατηγορίες Πράξεων :

Μελέτες, τεχνικοί σύμβουλοι, αξιολόγηση

Α/Α :

071

Ταμείο συγχρηματοδότησης :

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Διατιθέμενος Προϋπολογισμός :

0

Ημερομηνία έναρξης :

31/07/2014 

Τελευταία ενημέρωση :

15/10/2014 

Ενεργή :

Οχι

Πληροφορίες της Πρόσκλησης :

Προς :
Περιφερειακό Σύνδεσμο Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας


Σχετικά Αρχεία - Προσκλήσεις
gif icon Συνημμένο 02 - Υπόδειγμα Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης και Υποέργου και οδηγίες συμπλήρωσης ( zip 176 KB)
gif icon Συνημμένο 03 - Υπόδειγμα Απόφασης Ένταξης Πράξης ( pdf 168 KB)
gif icon Συνημμένο 04 - Υπόδειγμα Συμφώνου Αποδοχής Όρων Απόφασης Ένταξης Πράξης ( doc 126 KB)
gif icon Συνημμένο 05 – Κριτήρια Επιλογής πράξεων – Μεθοδολογία αξιολόγησης ( zip 237 KB)
gif icon Συνημμένο 06 – Δήλωση Τήρησης Νομιμότητας ( doc 34 KB)
gif icon Συνημμένο 07 – Τυποποιημένα Έντυπα – Χρηματοοικονομική Ανάλυση ( zip 154 KB)
gif icon Συνημμένο 08 – Υπουργικές Αποφάσεις Συστήματος Διαχείρισης ( zip 348 KB)
gif icon Συνημμένο 09 – Ενημερωτικό Σημείωμα σχετικά με τους Δείκτες Απάτης για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το ΤΣ ( doc 298 KB)
gif icon Συνημμένο 01 - Υπόδειγμα Αίτησης χρηματοδότησης ( doc 91 KB)
Σχετικά Νέα / Ανακοινώσεις
Λήξη της υποβολής προτάσεων λόγω εξάντλησης της διαθέσιμης Δημόσιας Δαπάνης της πρόσκλησης υπ’ αριθμ. 071, Κ.Π. 86 - «Αξιολόγηση και μελέτες• ενημέρωση και επικοινωνία»