Αναζήτηση
 
Προχωρημένη Αναζήτηση...

Προσκλήσεις

Πρόγραμμα :

Μακεδονίας-Θράκης

Κωδικός Προτεραιότητας :

99 - Προκηρύξεις Τεχνικής Βοήθειας

Κατηγορίες Πράξεων :

Υποστήριξη λειτουργίας ΕΔΑ

Α/Α :

-

Ταμείο συγχρηματοδότησης :

ΕΤΠΑ

Διατιθέμενος Προϋπολογισμός :

55.350

Ημερομηνία έναρξης :

01/09/2014 

Τελευταία ενημέρωση :

04/09/2014 

Ενεργή :

Ναι

Πληροφορίες της Πρόσκλησης :

Πρόσκληση υποβολής προσφορών, έως 10/09/2014, για ανάθεση του έργου: «Περιφερειακή Στρατηγική προώθησης της κοινωνικής ένταξης, καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε μορφής διακρίσεων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020»

Η πρόσκληση απευθύνεται στις παρακάτω τρεις εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες στον κατάλογο προμηθευτών παρεχόντων υπηρεσίες της ΕΔΑ ΠΚΜ στις κατηγορίες ενέργειας Β2 και Β31 και που βάσει των στοιχείων τους και των ειδικότερων απαιτήσεων του έργου είναι σε θέση να υλοποιήσουν  με επάρκεια τη σύμβαση:

1.   Καινοτομικά   Αναπτυξιακά     Συστήματα     Ε.Π.Ε.   (IDS   ΕΠΕ)
2.   ΕΤΑΜ Ανώνυμη Εταιρία Συμβουλευτικών & Μελετητικών Υπηρεσιών
3.   Ακρώνυμο Μελετητική ΕΠΕ

Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στην επισυναπτόμενη απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας.