Αναζήτηση
 
Προχωρημένη Αναζήτηση...

Προσκλήσεις

Πρόγραμμα :

Μακεδονίας-Θράκης

Κωδικός Προτεραιότητας :

99 - Προκηρύξεις Τεχνικής Βοήθειας

Κατηγορίες Πράξεων :

Δημοσιότητα & Πληροφόρηση

Α/Α :

-

Ταμείο συγχρηματοδότησης :

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Διατιθέμενος Προϋπολογισμός :

499.380

Ημερομηνία έναρξης :

25/09/2014 

Τελευταία ενημέρωση :

24/10/2014 

Ενεργή :

Ναι

Πληροφορίες της Πρόσκλησης :

Προκήρυξη ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού, έως 4/11/2014, για την επιλογή αναδόχου του έργου «Δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας-Θράκης, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, για το έτος 2015».

Σχετικοί κωδικοί αναρτήσεων:
Ανάρτηση στην ΕΕΕΕ στις 24.09.2014 με αρ. εσωτερικής αναφοράς: 2014-125564
Αναρτήσεις στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» στις 24.09.2014 με ΑΔΑ: 7ΧΧΚ7ΛΛ-51Χ και 6ΛΤΞ7ΛΛ-ΣΡΘ
Ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ στις 25.09.2014 με ΑΔΑΜ: 14PROC002307177

Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στο επισυναπτόμενο τεύχος διαγωνισμού, καθώς και στα λοιπά σχετικά αρχεία.


Σχετικά Αρχεία - Συνημμένα
gif icon Απόφαση διακήρυξης ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού ( pdf 338 KB)
Σχετικά Αρχεία - Ερωτήσεις & απαντήσεις
gif icon Ενδεικτικό υλικό δημοσιότητας ΕΔΑ ΠΚΜ για το ΕΣΠΑ 2007-2013 ( zip 11655 KB)
gif icon Ερωτήματα & απαντήσεις – Επικαιροποίηση 24/10/2014 ( pdf 250 KB)
Σχετικά Αρχεία - Τεύχη διαγωνισμού
gif icon Περιληπτική διακήρυξη ( pdf 233 KB)
gif icon Ενιαίο αναλυτικό τεύχος διαγωνισμού ( pdf 1728 KB)
gif icon Πίνακες προς συμπλήρωση (σε word) ( doc 512 KB)
Σχετικά Νέα / Ανακοινώσεις
Προκήρυξη ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου «Δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας-Θράκης, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, για το έτος 2015»